Керування

Пошук

Призначення та умови експлуатації

- Лінія призначена для сушки продовольчого та фуражного зерна, насіння зернових, зернобобових різних фракцій, будь-якої вологості і засміченості. Забезпечує обов’язкове збереження показників якості (схожості і енергії проростання) для насіневого зерна та хлібопекарських показників для продовольчого зерна.
- Кліматичне виконання лінії розраховане на експлуатацію в умовах УХЛ4 ГОСТ 15160-69.
- Лінія застосовується для післяжнивної обробки зерна у фермерських господарствах, підприємствах сільськогосподарського призначення всіх кліматичних зон України та країн СНД.

1 – площадка підготовки сировини; 2 – транспортер сирої сировини; 3 – норія подачі сирої сировини; 4 – осьовий підтискаючий вентилятор; 5 – нагрівний канальний калорифер; 6 – інфрачервона сушильна камера барабанного типу ІСК-Б “Індіго”; 7 – циклон-витяжка; 8 – транспортер розвантажування барабану; 9 – пульт управління; 10 – норія завантажування колони охолодження; 11 – колона охолодження; 12 – транспортер розвантажування колони охолодження; 13 – норія завантаження приймального бункеру; 14 – приймальний бункер; 15 – шлюзовий затвор (завантаження автотранспорту); 16 – вентилятор охолодження; 17 – основна площадка.

 

Особливості конструкції зерносушильної лінії

- Зерносушильна лінія базується на модернізованій сушці для зерна ЛСЗСБ-9А виробництва ПАТ «Білопільський машинобудівний завод» м. Білопілля Сумської обл..
- Основна увага при модернізації лінії приділена зміні технології нагріву матеріалу, що сушиться в сушильному барабані, відмові від традиційного паливного блоку для підігріву теплоносія на більш ефективну і менш енергоємну технологію інфрачервоного нагріву.
- Інфрачервоний прогрів і сама модернізація реалізовані зусиллями Івано-Франківського ПАТ «Індуктор» нагрівними елементами «Індіго» власного виробництва. При даному способі, випаровування вологи в продукті відбувається за допомогою термічного нагріву інфрачервоним випромінюванням певного діапазону довжин хвиль, а видалення вологи – за рахунок часткового вентилювання пароповітряної суміші.
- При потребі може бути збільшена продуктивність лінії шляхом зміни довжини барабану та потужності на 30%, або змонтовано декілька сушильних камер.
-Управління лінії може бути змонтовано засобами автоматизації любих виробників на вибір замовника.

Якість сушки високовологого зерна

- Як відомо у зерна з високою вологістю дуже погана текучість, що затрудняє його очищення та сушку. Саме погана текучість високовологого зерна сприяє утворенню застійних зон і, як наслідок, нерівномірності сушки зерна. Тому в конструкції барабану реалізований принцип поступового руху сипучих матеріалів по гвинтовій лінії під дією сил гравітації і під напором свіжо поступаючих мас зерна.
- Конструкція лінії передбачає можливість установки зерноочисних машин на приймальному бункері.
- По бажанню замовника на частку підготовки зерна можлива установка приймального бункера для безпосереднього завантаження сирого зерна в лінію з автомобіля.
- Лінія дає можливість сушки зерна будь-якої початкової вологості до кондиційної за один прохід через сушарку.
- Лінія укомплектована автоматизованою системою управління, яка повністю відповідає вимогам електробезпеки (ПУЕ, ПБЕЕ, ПТЕ) і включає:
- обов’язкову передпускову звукову сигналізацію;
- світлову і звукову сигналізації про вихід з ладу електродвигунів і приводів;
- систему блокувань, що унеможливлюють включення агрегатів в іншій послідовності, яка не передбачена технологічною схемою роботи зерносушарки;
- систему контролю температури повітря в барабані, нагріву нагрівних панелей і зерна, вологомір для визначення вологості зерна до і після сушки (по бажанню замовника за окрему плату).

Технологічний процес зерносушильної лінії

- Сире зерно з площадки підготовки сировини при допомозі транспортеру і норії безперервно поступає по патрубку через завантажувальний бункер на гвинтові доріжки барабану, який обертається, поступово і рівномірно заповнює всі секції. При обертанні барабану зерно підйомно-лопатевим пристроєм і поличками безперервно пересипається, перемішується і переміщається уздовж барабану за рахунок підпору завантажувального зерна. Висушене зерно через шлюзовий затвор подається на транспортер, а з нього через норію в охолоджувальну колону. Пароповітряна суміш виділяється за допомогою осьового підтискаючого вентилятора завантажувального бункера та витяжним циклоном розвантажувального бункера. Колона охолоджувальна складається із станини,секції внутрішньої, секції нижньої, секції верхньої, датчиків рівня, кришки, труби контрольного висипу та призначена для охолоджування висушеного матеріалу. Охолоджування відбувається завдяки просмоктуванню через шар висушеного зерна атмосферного повітря вентилятором охолодження.
- Відвантаження зерна з охолоджувальної колони проводиться порційно розвантажувальним транспортером скребкового типу, який при допомозі норії подає його в приймальний бункер, а з нього шлюзовим затвором – в транспортний пристрій будь-якого типу. Включення і виключення розвантажувального транспортеру здійснюється автоматично датчиками верхнього і нижнього рівня зерна охолоджувальної колони.

 

Технічні характеристики

Номінальна потужність
всього 87,75 кВт в т.ч.:
інфрачервона сушка – 62,75 кВт (1,1+2,4+7,5+49,0+1,1+0,55+1,1)
інше обладнання – 25,0 кВт

Габаритні розміри
максимальна довжина – 30 м
ширина – 10 м
висота – 6 м

Продуктивність
при вологозніманні 6% – до 10 т